Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
KRG NUHT
Slide 1

Приймальна комісія

 • Телефони для довідок:+38(067)9825281,+38(066)5821028,(044)529-89-55, (044)529-73-41
 • Урядова "гаряча лінія": 1545
 • Slide 2

  Підготовчі курси

 • Вступ до коледжу на навчання
 • Slide 3

  181 Харчові технології (Виробництво харчової продукції)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 4

  181 Харчові технології (Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів)

 • Найдревніша професія „пекар” та найпривабливіша - „кондитер” створили цю спеціальність
 • Slide 5

  241 Готельно-ресторанна справа

 • Фаховий молодший бакалавр з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 7

  142 Енергетичне машинобудування (Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок)

 • Фаховий молодший бакалавр може займати первинні посади: майстер; механік; технік з експлуатації та ремонту; технік-конструктор; керівник малого підприємства апарату управління; начальник дільниці
 • Example Frame

  Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

  142. Енергетичне машинобудування

  Освітньо-професійна програма "Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок"


  Історія спеціальності починається з часів створення коледжу у 1964 році. У наш час холод використовують більш ніж у 250 галузях народного господарства, а саме – в харчовій промисловості для виробництва та зберігання харчових продуктів, на транспорті для обробки та перевезення продуктів, на підприємствах торгівлі та громадського харчування. Крім того холод використовують на будівництві метро та плотин, в металургії та машинобудуванні, в хімічній, газовій, нафтовій промисловості, в шахтах, медицині та фармакології, в квітникарстві, для створення льодових стадіонів. Останнім часом дуже широко застосовується кондиціювання повітря, яке неможливе без холодильних установок.

  За час навчання у коледжі студенти вивчають такі предмети як електротехніка та основи електроніки, холодильну техніку, автоматизацію холодильних машин та установок, холодильну технологію харчових продуктів, кондиціювання повітря, охорону праці та інші дисципліни. Коледж має добре оснащені навчальні лабораторії. Сучасну підготовку з інформаційних технологій студенти отримують в сучасних комп’ютерних класах з новітніми ЕОМ, локальними мережами та доступом до Internet. Поряд із теоретичною підготовкою студентів велика увага приділяється і практичній підготовці. Навчальним планом передбачені три види практики: навчальна – слюсарна та механічної обробки металу з отриманням робочої професії, технологічна за спеціальністю – по обслуговуванню та ремонту холодильних установок, переддипломну. За час проходження технологічної та переддипломної практик студенти отримують розряд електромеханіка холодильного та торгівельного обладнання та розряд машиніста холодильних установок.

  Фаховий молодший бакалавр з даного фаху готується для підприємницької, організаційно-управлінської, проектно – конструкторної діяльності в галузі створення та експлуатації холодильних машин та установок та призначений для роботи в організаціях та на промислових підприємствах, які мають холодильні установки, системи кондиціювання повітря для їх обслуговування і ремонту, а також для спеціалізованих монтажних та налагоджувальних підприємств.

  Фахівець підготовлений до роботи в таких галузях:

    -харчова промисловість;рибне господарство;

    -зберігання і просмислове перероблення овочів та фруктів;

    -молочна промисловість;виробництво дієтичних продуктів та дієтичної їжі;

    -продуктів дитячого харчування;

    -виробництво та зберігання хлібопекарських та кормових дріжджів;виробництво напоїв;фармацевтичне виробництво;

    -хімічне виробництво;виробництво машин та устаткування;будівництво;

    -оптова і роздрібна торгівля; послуги з ремонту торгово-холодильного обладнання;кондиціювання повітря.
    Фаховий молодший бакалавр повинен знати:

    -фізичні, фізико-хімічні основи технологічних процесів;

    -основи інженерних питань, що вивчаються в курсах механіки, теплотехніки, термодинаміки, електротехніки, автоматизації холодильних установок та установок кондиціювання, інженерної графіки;

    -будову основного та допоміжного холодильного обладнання і кондиціонерів;

    -основи економічних знань, організації виробництва та управління підприємством;

    -правила техніки безпеки на аміачних та фреонових холодильних установках та при експлуатації електрообладнання.

  Фаховий молодший бакалавр повинен вміти:

    -використовувати свої знання для вирішення практичних задач;

    -забезпечувати надійну та безпечну роботу обладнання з вироблення холоду для забезпечення заданого технологічного процесу або підтримування заданого температурного режиму камер при мінімальній собівартості холоду;

    -аналізувати технологічний процес, забезпечування дотримування параметрів технологічного процесу на встановленому рівні;

    -працювати з приладами, використовувати необхідні аналізи;

    -вирішувати питання економічної доцільності технологічних та технічних рішень.

  Фаховий молодший бакалавр може займати первинні посади:

    -майстер; механік; технік з експлуатації та ремонту; технік-конструктор; керівник малого підприємства апарату управління; начальник дільниці.
  Template not found: snow1.tpl