Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
KRG NUHT
Slide 1

Приймальна комісія

 • Телефони для довідок: 529-89-55, 529-73-41
 • Урядова "гаряча лінія": 1545
 • Slide 2

  Підготовчі курси

 • Вступ до коледжу на навчання
 • Slide 3

  181 Харчові технології (Виробництво харчової продукції)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 4

  181 Харчові технології (Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів)

 • Найдревніша професія „пекар” та найпривабливіша - „кондитер” створили цю спеціальність
 • Slide 5

  241 Готельно-ресторанна справа (Ресторанне обслуговування, Готельне обслуговування)

 • Фаховий молодший бакалавр з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 6

  071 Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху має можливість займати посади бухгалтера в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності, бухгалтера-ревізора, бухгалтера із розрахунку цін в підприємствах ресторанного господарства
 • Slide 7

  142 Енергетичне машинобудування (Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок)

 • Фаховий молодший бакалавр може займати первинні посади: майстер; механік; технік з експлуатації та ремонту; технік-конструктор; керівник малого підприємства апарату управління; начальник дільниці
 • Example Frame

  Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

  181. Харчові технології

  5.05170104 "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" 

  Історія спеціальності "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” у Коледжі ресторанного господарства Національного університету харчових технологій починається із 1998 року. По закінченню – випускникам присвоюється кваліфікація техніка-технолога хлібопекарського, кондитерського, макаронного виробництва та виробництва харчових концентратів.

  Найдревніша професія „пекар” та найпривабливіша - „кондитер” створили цю спеціальність.

  Основними спецдисциплінами є "Технологія хлібопекарського та макаронного виробництв”, "Технологія кондитерського виробництва”, "Технологія харчових концентратів”, "Технохімічний контроль сировини, напівфабрикатів та готової продукції”, "Обладнання хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництв” і т.д.

  Велика увага надається практичній підготовці студентів. Тому навчальним планом передбачено проведення чотирьох видів практик, які проходять на провідних підприємствах хлібопекарської галузі м. Києва, а також у кондитерських цехах закладів ресторанного господарства. Так, наприклад, під час навчальної практики студенти ознайомлюються з такими підприємствами як: хлібокомбінати №1, №10, №11 м. Києва, дослідний хлібозавод м. Києва, Булочно-кондитерський комбінат м. Києва, АТ "Київмлин”, Бориспільський завод продтоварів і т.д.

  Теоретичні та лабораторні заняття проводять викладачі, які мають великий практичний досвід, а також молоді науковці: кандидати технічних наук, аспіранти, магістранти.

  Сфера діяльності молодшого спеціаліста: керівник або виконавець технологічнихоперацій процесу хлібобулочних, сухарних, макаронних, кондитерських виробів та харчових концентратів.

  Молодший спеціаліст повинен знати:

    -технологічні схеми та технологію виробництва хлібобулочних, макаронних, кондитерських виробів і харчових концентратів;

    -будову та принципи дії основного технологічного обладнання;

    -хімічний склад і властивості сировини, напівфабрикатів і готової продукції;

    -види браку, заходи щодо його попередження;

    -методику проведення основних технологічних розрахунків;

    -правила оформлення основної документації, контролю виробництва;призначення та організацію технохімічного і мікробіологічного контролю виробництва;

    -нормативно-технічну документацію на сировину, готову продукцію;

    -документи, стандарти, положення, інструкції та інші керівні матеріали, які регламентують проведення лабораторних аналізів;

    -устрій лабораторного устаткування;

    -правила його експлуатування; правила приготування основних хімічних реактивів.

  Молодший спеціаліст повинен вміти:

    -забезпечити технічне керівництво роботою цеху (дільниці);

    -виконувати розрахунки рецептур, виходу виробів та інші технологічні розрахунки;

    -виконувати органолептичний та фізико-хімічний аналіз якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції;

    -виявляти і усувати причини браку;

    -забезпечувати ефективну експлуатацію технічного обладнання.

  Фахівець може займати первинні посади за Державним класифікатором України:

    -технік-технолог хлібопекарського, кондитерського, макаронного виробництва та виробництва харчових концентратів;

    -майстер цеху (дільниці);

    -технік-лаборант хлібопекарського, кондитерського, макаронного виробництва та виробництва харчових концентратів;

    -начальник зміни;

    -майстер-контролер;

    -майстер-пекар;

    -майстер-кондитер;

    -контролер готових виробів.
   

  Н

  УВАГА! З 19.10.2020 по 01.11.2020 коледж на дистанційному навчанні!

  Н

  УВАГА! Проводиться набір на підготовчі курси. Початок занять з лютого місяця 2021 року. Довідки за тел. (050) 3571482, (044) 5298955.

  Мапа

  Template not found: snow1.tpl