Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
KRG NUHT
Slide 1

Приймальна комісія

 • Телефони для довідок: 529-31-51, 529-73-41
 • Телефон оперативного штабу Міністерства освіти і науки України з питань вступу до вищих навчальних закладів: 481-32-15
 • Slide 2

  Підготовчі курси: вступ та підвищення кваліфікації

 • Щодо вступу в коледж на навчання
 • Для підвищення кваліфікації на базі модшого спеціалста
 • Slide 3

  Спеціальність: 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

 • Молодший спеціаліст з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 4

  Спеціальність: 5.05170104 «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»

 • Найдревніша професія „пекар” та найпривабливіша - „кондитер” створили цю спеціальність
 • Slide 5

  Спеціальність: 5.14010102 «Ресторанне обслуговування»

 • Молодший спеціаліст з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 6

  Спеціальність: 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

 • Молодший спеціаліст з даного фаху має можливість займати посади бухгалтера в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності, бухгалтера-ревізора, бухгалтера із розрахунку цін в підприємствах ресторанного господарства
 • Slide 7

  Спеціальність: 5.05060403 «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»

 • Молодший спеціаліст може займати первинні посади: майстер; механік; технік з експлуатації та ремонту; технік-конструктор; керівник малого підприємства апарату управління; начальник дільниці
 • Example Frame

  Виробництво харчової продукції

  181. Харчові технології

  5.05170101 "Виробництво харчової продукції"

  Спеціальність "Виробництво харчової продукції" є ведучою спеціальністю коледжу. На сьогодні випускники отримують кваліфікацію техніка-технолога за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та робітничі професії кухаря 3-го, офіціанта 3-го розряду. На заняттях студенти вивчають як традиційну, так і українську куню, а також кухні народів світу. Теоретичні та лабораторно-практичні заняття проходять на високому науково-методичному рівні. Колектив викладачів спрямовує свою роботу на формування професійно-значущих якостей у майбутнього фахівця, впровадження нових ефективних методів і засобів навчання, передового педагогічного досвіду. Силами викладачів створено серію навчальних фільмів по обробці продуктів, приготуванню та подачі страв, тощо.

  Поряд з глибоким вивченням теоретичного матеріалу велика увага приділяється практичному навчанню студентів. Виробниче навчання проводиться на кращих підприємствах м. Києва, таких як Президент-готель "Київський”, ресторан "Русь”, їдальня Кабінету Міністрів України, їдальня Верховної Ради України та інш.

  Молодший спеціаліст з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства.

  Молодший спеціаліст повинен знати:

    -відповідні положення законодавства України: постанови, керівні, методичні та нормативні матеріали, які стосуються питань технології виробництва харчової продукції;

    -технологію виробництва харчової продукції та органолептичні методи визначення якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів;

    -cучасний вітчизняний та зарубіжний досвід у професійній діяльності;

    -виробничий цикл підприємства;

    -принципи організації праці;

    -сучасні технології в ресторанній індустрії, потреби та очікування гостей (попит споживача);

    -товарознавство харчових продуктів, структуру ринку та конкурентне середовище, ринок постачальників продовольчої сировини;

    -основи економіки в закладах харчування, ціни та ціноутворення, практику добросовісного ведення бізнесу;

    -посадові обов’язки виробничого персоналу, основи конфліктології, основи педагогіки та принципи організації професійних тренінгів на робочому місці, теорію управління і мотивації персоналу;

    -основи соціології, тенденції на моду в галузі товарів та послуг;

    -професійну термінологію, ділове спілкування, розмовну іноземну мову в об’ємі професійної діяльності, професійну етику та етикет;

    -правила екологічної безпеки в закладах харчування, санітарію та гігієну, охорону праці, правила пожежної безпеки;

    -основи діловодства і документообороту.

  Молодший спеціаліст повинен вміти:

    -керувати виробничо-господарською діяльністю закладу харчування, спрямовувати її на забезпечення високої якості приготування страв та високого рівня обслуговування споживачів;

    -організовувати своєчасне постачання підприємства сировиною, напівфабрикатами, продовольчими товарами та матеріальними ресурсами, їх складування, збереження, контроль якості;

    -забезпечувати належний рівень ефективності виробництва, впроваджувати нову техніку та технології, прогресивні форми обслуговування;

    -створювати умови для прибуткової діяльності підприємства в конкурентному середовищі;

    -організовувати планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства;

    -проводити систематичний контрольза якістю приготування страв, вивченням попиту споживачів на продукцію закладу харчування, організацію обслуговування споживачів, станом трудової та виробничої дисципліни, дотриманням правил і норм охорони праці, санітарно-технічним станом підприємства.

  Фахівець може займати первинні посади за Державним класифікатором України:

    -керуючий (менеджер) підприємства харчування;

    -завідувач підприємства харчування;

    -начальник виробництва (в закладах харчування);

    -керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. д.);

    -технік-технолог з технології харчування;

    -завідувач виробництва в закладах харчування;

    -шеф-кухар;

    -адміністратор залу (в закладах харчування);

    -виробник харчових напівфабрикатів;

    -кухар 6-го розряду;

    -кухар 5-го розряду;

    -кухар дитячого харчування 5-го розряду;

    -кондитер 5-го розряду;

    -бармен 5-го розряду;

    -офіціант 5-го розряду;

    -метрдотель;

    -член бригади ресторану.

  З 26.05.11 по 27.05.11 на базі Київського індустріального коледжу була проведена виставка технічної та художньої творчості студентів ВНЗ І-ІІ р.а. м.Києва. Мета конкурсу - розвиток здібностей та активізація творчості студентів, сприяння технічному пошуку, вдосконалення фахової майстерності, стимулювання творчого розвитку, підвищення інтересу студентів до вивчення спеціальних дисциплін.

  На виставці було представлено більше 250 експонатів та творчих робіт, виготовлених руками студентів під час виробничих практик. У конкурсі взяли участь студенти з 12-ти ВНЗ І-ІІ р.а. м.Києва, у тому числі й студенти нашого коледжу. Конкурс проводився за номінаціями "Технічна творчість", "Програмування і ЕОТ", "Дизайн у ресторанному господарстві", "Образотворче мистецтво". Авторитетне журі конкурсу присудило І місце Коледжу ресторанного господарства НУХТ у номінації "Дизайн у ресторанному господарстві" за представлену композицію "Жар-птиця" (дайкон, гарбуз). Ця робота з фігурного різьблення овочів та фруктів (карвінг) виконана студентами групи БВХП-4 (Петренко Антон, Шевченко Віталій) під керівництвом викладача Жарко І.В.
  Template not found: snow1.tpl