Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
KRG NUHT
Slide 1

Приймальна комісія

 • Телефони для довідок: 529-31-51, 529-73-41
 • Телефон оперативного штабу Міністерства освіти і науки України з питань вступу до вищих навчальних закладів: 481-32-15
 • Slide 2

  Підготовчі курси: вступ та підвищення кваліфікації

 • Щодо вступу в коледж на навчання
 • Для підвищення кваліфікації на базі модшого спеціалста
 • Slide 3

  Спеціальність: 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

 • Молодший спеціаліст з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 4

  Спеціальність: 5.05170104 «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»

 • Найдревніша професія „пекар” та найпривабливіша - „кондитер” створили цю спеціальність
 • Slide 5

  Спеціальність: 5.14010102 «Ресторанне обслуговування»

 • Молодший спеціаліст з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 6

  Спеціальність: 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

 • Молодший спеціаліст з даного фаху має можливість займати посади бухгалтера в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності, бухгалтера-ревізора, бухгалтера із розрахунку цін в підприємствах ресторанного господарства
 • Slide 7

  Спеціальність: 5.05060403 «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»

 • Молодший спеціаліст може займати первинні посади: майстер; механік; технік з експлуатації та ремонту; технік-конструктор; керівник малого підприємства апарату управління; начальник дільниці
 • Example Frame

  Бухгалтерський облік

  071. Облік і оподаткування

   5.03050901 "Бухгалтерський облік"

  Спеціальність "Бухгалтерський облік" також є досить молодою. Заснована вона у 1992 році і готує фахівців для обліково-економічної роботи в організаціях, установах, підприємствах торгівлі, ресторанного господарства, різних галузей діяльності усіх форм власності. Викладацький колектив працює в ногу з часом. На соїх заняттях викладачі впроваджують новітні технології навчання, використовують різноманітні засоби навчання. Навчальний процес проходить в аудиторіях та лабораторіях коледжу, комп’ютерних класах, з використанням сучасних комп’ютерних технологій, Internet.

  За час навчання у коледжі студенти ознайомлюються із сучасним програмним забезпеченням та обладнанням, набувають практичних навичок, проходять виробничу та переддипломну практики на підприємствах ВАТ "Київхліб", "Київенерго", бухгалтеріях ресторанів м. Києва, ідалень Національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Національного університету харчових технологій. Крім фахової підготовки студенти також вивчають сучасні комп’ютерні програми та технології: 1С, ПАРУС.

  Молодший спеціаліст з даного фаху має можливість займати посади бухгалтера в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності, бухгалтера-ревізора, бухгалтера із розрахунку цін в підприємствах ресторанного господарства.

  Молодший спеціаліст повинен знати:

    -загальні положення та сфери дії Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;формування облікової політики підприємства;

    -ведення бухгалтерського обліку на різних підприємствах згідно з стандартами бухгалтерського обліку;

    -технологію облікового процесу; форму ведення бухгалтерського обліку;

    -зміст й принципи побудови та заповнення бухгалтерської звітності;

    -бухгалтерський облік необоротних активів, запасів, коштів і рахунків, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань, всі прийоми бухгалтерського обліку.


  Молодший спеціаліст повинен вміти:

    -здійснювати первинне спостереження та оформлення облікової документації;

    -відображати господарські операції на рахунок бухгалтерського обліку;

    -встановлювати взаємозв’язуючі між рахунками і балансом;

    -визначати вплив господарських операцій на зміни в балансі;

    -виявляти та виправляти помилки в обліку;складати оборотні відомості, визначати фінансові результати від операційної діяльності підприємства;складати бухгалтерську фінансову звітність;

    -вирішувати будь-які завдання обліку;вести комп’ютерний облік.
  Template not found: snow1.tpl