Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
KRG NUHT
Slide 1

Приймальна комісія

 • Телефони для довідок: 529-89-55, 529-73-41
 • Урядова "гаряча лінія": 1545
 • Slide 2

  Підготовчі курси

 • Вступ до коледжу на навчання
 • Slide 3

  181 Харчові технології (Виробництво харчової продукції)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 4

  181 Харчові технології (Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів)

 • Найдревніша професія „пекар” та найпривабливіша - „кондитер” створили цю спеціальність
 • Slide 5

  241 Готельно-ресторанна справа (Ресторанне обслуговування, Готельне обслуговування)

 • Фаховий молодший бакалавр з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 6

  071 Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху має можливість займати посади бухгалтера в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності, бухгалтера-ревізора, бухгалтера із розрахунку цін в підприємствах ресторанного господарства
 • Slide 7

  142 Енергетичне машинобудування (Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок)

 • Фаховий молодший бакалавр може займати первинні посади: майстер; механік; технік з експлуатації та ремонту; технік-конструктор; керівник малого підприємства апарату управління; начальник дільниці
 • Example Frame

  Приймальна комісія

  Телефони для довідок:  

  +380(44) 529 89 55,

  +380(44)529 73 41 

   

   

   

  ВСП "Київський фаховий коледж ресторанного господарства НУХТ" здійснює підготовку

  фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:


  На основі базової та повної загальної середньої освіти


  1. 181 Харчові технології


  Спеціалізація «Виробництво харчової продукції» ДФН — 3,6 р. (після 9 кл.), 2,6 р. (після 11 кл.); ЗФН — 1р. 10 м.

  Спеціалізація «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» ДФН — 3р. 10м. (після 9 кл.), 2р. 10м. (після 11 кл.), ЗФН  1р. 10м.


  2. 241 Готельно-ресторанна справа


  Спеціалізація «Ресторанне обслуговування» ДФН — 2 р. 10 м. (після 9 кл.), 1 р. 10 м.(після 11 кл.).

  Спеціалізація «Готельне обслуговування» ДФН — 3 р. 5. м (після 9 кл.).


  3. 071 Облік і оподаткування


  Спеціалізація «Бухгалтерський облік» ДФН —2р. 10м. (після 9 кл.).

   

  4. 142 Енергетичне машинобудування


  Спеціалізація «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» ДФН — 3р. 10м. (після 9кл.); 2р. 10 м. (після 11 кл.); ЗФН — 1р. 10м.

   

  Вартість навчання за контрактом на рік (в залежності від спеціальності)

  ДФН: 10000 - 15000 грн, ЗФН: 6000 - 9000 грн.

    


  На основі повної загальної середньої (профільної) освіти (11 класів)
   
  прийом на навчання здійснюється на другий курс в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався набір на перший курс, на контрактних умовах.
   
  Прийом документів від вступників на базі 11-ти класів здійснюється в електронній формі, окрім вступників, які мають право вступу за співбесідою, іспитами, квотою-1, 2 та інших випадків, визначених п.7.1 Правил прийому до коледжу.


  На основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

   

  прийом на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з математики (письмово) та української мови (диктант). 

   

  Прийом документів від вступників на базі 9-ти класів здійснюється в паперовій формі. 

   

  Вступники на базі 9-ти класів у 2020 році можуть подавати заповнені заяви в паперовій формі шляхом їх надсилання на електронну адресу Приймальної комісії коледжу: krgnuht@ukr.net разом зі скан-копіями всіх необхідних документів (або їх фото).

  Факт подання заяви електронною поштою реєструється Приймальною комісією та надсилається вступнику підтвердження

  про отримання заяви разом із розкладом вступних випробувань. У такому випадку заяву в паперовій формі разом

  з комплектом усіх документів вступник подає особисто до Приймальної комісії коледжу в день першого іспиту за годину до його початку.

   

  Бланки заяв до вступу за спеціальностями:


   

  Вступники особисто подають  такі документи:

   

  - заяву про вступ;

  документ, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2020 року);
  - військово-облікові документи;
  - документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  - сертифікат(и) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених Правилами прийому);
  - 4 фотокартки 3x4см;
  - документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);
  - довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016р.- № 207 (для вступників, які претендують на застосування сільського коефіцієнта);
  - медична довідка за формою 086-о (для вступників на денну форму навчання);
  - реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  - свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).   

  Конкурсний відбір: 


  Конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань:
  - для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках;
  - для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018-2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або
  іспанська) на власний розсуд;

  - для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста, або на основі вищої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань.

  Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.

      Порядок роботи приймальної комісії

   

  Прийом документів від вступників:

  на основі базової середньої освіти (9 клас) - з 30 червня - 13 липня  2020 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - з 13 серпня по 22 серпня 2020 р.; від осіб, які складають вступні іспити

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - з 13 серпня по 1 вересня 2020 р.; від осіб, які вступають за результатами ЗНО

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - з 13 липня по 06 серпня 2020 р.,

  з понеділка по п’ятницю – з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13 до 14год);

  по суботах – з 10.00 до 14.00 (без обідньої перерви);

  13, 22 та 29 липня та 03 серпня – з 10.00 до 18.00 (обідня перерва з 13 до 14год);

  по неділях та святкових дняхвихідні дні.

   

  Строки проведення вступних іспитів:

   

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - з 14 липня по 21 липня 2020 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - з 23 серпня по 29 серпня 2020 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - з 07 серпня по 12 серпня 2020 р.


  Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 12.00 23 липня 2020 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 12.00 03 вересня 2020 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 12.00 14 серпня 2020 р.

   

  Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 12.00 27 липня 2020 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 12.00 07 вересня 2020 р.; 

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 17 серпня 2020 р.

   
  Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 31 липня 2020 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 17 вересня 2020 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 17 серпня 2020 р.

   
  Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 18.00 29 липня 2020 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 12.00 13 вересня 2020 р.; 

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 15 вересня 2020 р.


  Терміни зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 31 липня 2020 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 12.00 19 вересня 2020 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 12.00 17 вересня 2020 р.


      Вступна кампанія 2020
   

   

   


   

   

  Н

  УВАГА! З 19.10.2020 по 01.11.2020 коледж на дистанційному навчанні!

  Н

  УВАГА! Проводиться набір на підготовчі курси. Початок занять з лютого місяця 2021 року. Довідки за тел. (050) 3571482, (044) 5298955.

  Мапа

  Template not found: snow1.tpl